Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Zarządzanie płynnością finansową ma na celu analizowanie terminu spływu środków z tytułu należności wymagalnych i niewymagalnych w stosunku do zobowiązań i planowanych inwestycji, sporządzanie i wprowadzanie procedur wewnętrznych w celu poprawienia płynności finansowej oraz uzyskanie zabezpieczeń należności bieżących oraz przyszłych.

Szczegółowa analiza i kwalifikacja portfela należności pod kątem metod ich dochodzenia opiera się na podstawie formy prawnej dłużnika, wielkości jego firmy, zależności strukturalnych, sytuacji prawnej i finansowej oraz lokalizacji, a także na wartości należności, daty jej powstania i zastosowanego procesu jej odzyskiwania.
W następnych krokach przy ścisłej współpracy naszego analityka z Państwem opracowywana jest procedura i prognoza biznesowa dochodzenia poszczególnych należności, czego efektem jest wypracowanie skutecznych i realnych metod ich dochodzenia wraz z prewencją w szczególności okresowe badania wiarygodności kontrahenta wraz z ustaleniem limitu kredytu kupieckiego oraz zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta