Raport PREMIUM
Raport
STANDARD i PREMIUM
Express
Raport STANDARD
Celem wywiadu gospodarczego jest wyeliminowanie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji o współpracy z danym kontrahentem.
Szereg działań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą, zawierających raporty handlowe, ustalenia majątkowe, ocenę ryzyka, a także weryfikację podmiotów pod kątem zdolności kredytowej i prewencja.
Raport handlowy ułatwi Państwu podjęcie decyzji biznesowo - handlowej, zwiększy bezpieczeństwo transakcji oraz będzie podstawą do podjęcia współpracy z nowymi partnerami.
W raporcie znajdą Państwo rozbudowane informacje rejestrowe i finansowe na temat badanej firmy, pełen obraz działalności przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, informacje o ryzyku współpracy, rekomendację wiarygodności firmy, które zebrane są w jednym dokumencie.

Dostępne informacje: dane rejestrowe, struktura własności, powiązania kapitałowe, ocena obecnej kondycji finansowej, historia kondycji firmy, wskaźnik ryzyka upadłości, wypłacalność firmy oraz moralność płatnicza, rekomendacja maksymalnego kredytu kupieckiego, skład zarządu, skład rady nadzorczej, powiązania osobowe, obecne zatrudnienie oraz jego historii, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, pozycja firmy na tle branży, wnioski o upadłości lub likwidację firmy, posiadane nieruchomości, dokumentacja fotograficzna.
Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta