Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Bezpośredni kontakt z dłużnikiem jest uzupełnieniem windykacji telefonicznej i pisemnej (w ramach działań pozasądowych). Przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika daje dodatkowe możliwości oddziaływania i kontaktu z nierzetelnym płatnikiem, możliwość bezpośredniego odbioru sprzętu lub gotówki oraz czynności mających na celu ujawnienie majątku.

W ramach windykacji bezpośredniej prowadzone są działania:

wywiad majątkowy/gospodarczy - wykonywany na zlecenie Klienta w toku postępowania windykacyjnego poprzez zbieranie informacji dotyczących dłużników. Sporządzony raport z prowadzonych działań windykacyjnych może zawierać zdjęcia siedziby firmy, zdjęcia przedmiotów, odpisy dokumentów i innych materiałów zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy

wizyta standardowa - to pierwszy osobisty kontakt windykatora z dłużnikiem w miejscu zamieszkania, pracy, prowadzenia działalności. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn zalegania z należnościami, określenie terminów spłaty, przekazania lub wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz zdyscyplinowanie dłużnika do spłaty zadłużenia. Ponadto windykatorzy terenowi mogą dokonywać odbioru całości lub części zaległej kwoty. Możliwe jest także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika

● wizyta monitorująca - ponowne bezpośrednie kontakty z dłużnikami, którzy nie wywiązują się ze swoich wcześniejszych deklaracji spłat. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn opóźnień, ustalenie nowego terminu spłaty lub podpisanie ugody, zebranie pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych działań wobec dłużnika

● odbiór gotówki od dłużnika – zastosowanie tej usługi zwiększa znacznie skuteczność działań windykacyjnych. Firma PROBUS odpowiada za każdą kwotę od chwili jej przekazania przez dłużnika do czasu wpłaty na rachunek Klienta

● windykacja przedmiotów ruchomych - to usługa polegająca na odbiorze od dłużników m.in. motocykli, samochodów ciężarowych i osobowych, przyczep, naczep, ciągników rolniczych, itp., dostarczeniu ich w wyznaczone przez wierzyciela miejsce lub wycenieniu, zmagazynowaniu i sprzedaniu odzyskanych przedmiotów

windykacja przedmiotów niestandardowych - nowa kompleksowa usługa stworzona specjalnie na potrzeby firm leasingowych, banków, pośredników finansowych. Windykatorzy przeprowadzają cały proces związany z przejęciem, wyceną, magazynowaniem i sprzedażą przedmiotów kredytu/leasingu. Odzyskiwane są w ten sposób m.in. maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, meble, dekodery, sprzęt elektroniczny, komputerowy, medyczny etc.
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta