Celem oferowanych przez nas szkoleń jest poznanie sprawdzonych metod odzyskiwania należności, podniesienie efektywności kadry zarządzającej w Państwa firmie oraz przygotowanie pracowników działów windykacji do pracy na danym stanowisku.
Praktyczne szkolenia windykacji należności
Praktyczne zajęcia z zakresu windykacji telefonicznej wraz z oceną posiadanych umiejętności przez pracowników oraz sugestie dotyczące podniesienia, jakości obsługi
Praktyczne zajęcia z zakresu windykacji bezpośredniej - terenowej wraz z oceną posiadanych umiejętności przez pracowników oraz sugestie dotyczące podniesienia, jakości obsługi
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prowadzonych szkoleń oraz terminów ich realizacji prosimy o kontakt z działem handlowym pod
nr tel. +48 22 465 93 60 bądź
Główna tematyka szkoleń:

Wzory pism i ich zastosowanie w windykacji należności

● Windykacja należności na etapie polubownym

● Formy i rodzaje zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych

● Odzyskiwanie należności w postępowaniu sądowym

● Dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym

● Egzekucja świadczeń pieniężnych
Teoretyczne szkolenia windykacji należności
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta