Raport handlowy STANDARD
Dostępne informacje: dane rejestrowe, struktura własności, powiązania kapitałowe, ocena obecnej kondycji finansowej, historia kondycji firmy, wskaźnik ryzyka upadłości, wypłacalność firmy oraz moralność płatnicza, rekomendacja maksymalnego kredytu kupieckiego, skład zarządu, skład rady nadzorczej, powiązania osobowe, obecne zatrudnienie oraz jego historii, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, pozycja firmy na tle branży, wnioski o upadłości lub likwidację firmy.
Aby zamówić raport o dowolnie wybranym podmiocie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia, na adres lub faksem na numer: +48 22 427 88 17.

W celu uzyskania dodatkowych informacji przed zamówieniem prosimy o kontakt z działem handlowym pod nr tel. +48 22 465 93 60 bądź . Raport realizowany jest w ciągu 7 dni roboczych i dostarczany do Państwa w dowolnie wybranej formie.
W trybie expressowym raport dostarczany jest do Państwa w ciągu 3 dniu roboczych.
Pobierz przykładowy raport
Pobierz formularz zamówienia
Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta