W ramach pomocy prawnej oferujemy Państwu
sporządzanie wszelkich pism i wniosków w postępowaniu sądowym

sporządzanie wszelkich pism i wniosków w postępowaniu egzekucyjnym

sporządzenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu lub o domniemaniu popełnienia przestępstwa

konsultacje i porady prawne z zakresu windykacji należności
Oferta kierowana jest do Klientów, którzy nie posiadają własnej obsługi prawnej, bądź nie chcą korzystać z zastępstwa procesowego, lecz oczekują profesjonalnej i zgodnie z przepisami prawa sporządzonego pisma, czy wniosku w sprawie.
Z uwagi na zawiłość i stopień skomplikowania niektórych spraw, honorarium za świadczone usługi w ramach pomocy prawnej każdorazowo, ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy.
W przypadku braku kompletnych danych i/lub niejasnego stanu faktycznego zastrzegamy sobie prawo do odmowy sporządzenia pisma czy wniosku, bądź udzielenia porady prawnej.
W celu uzyskania więcej informacji bądź wyceny zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym pod nr tel. +48 22 465 93 60 bądź , który udzieli Państwu szczegółowych informacji dotyczących oferty.
Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta