Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Pieczęć prewencyjna to narzędzie windykacyjne pozwalające na zdyscyplinowanie kontrahentów do regulowania w terminie należności, które jednocześnie wskazuje sankcje za opóźnienia w płatnościach. Umieszczenie pieczęci na dokumentach księgowych lub wezwaniach do zapłaty będzie ostrzeżeniem dla kontrahenta, że w przypadku zwłoki w zapłacie należności zlecenie zostanie skierowane do firmy windykacyjnej.
Zastosowanie pieczęci prewencyjnej wraz z windykacją bezpośrednią gwarantuje Państwu doskonałe zabezpieczenie przed nierzetelnymi kontrahentami.
Poniżej przedstawiamy przykładowe wzory stosowanej pieczęci przez PROBUS. Z uwagi na Państwa wygodę pieczęć prewencyjna oferowana jest w dowolnej formie (standardowa pieczątka, plik PNG, JPEG, BMP, GIF, PDF, inne formaty) i wielkości.

Istnieje możliwość dostosowania dowolnej treści na Państwa życzenie.
Wywiad gospodarczy
pieczęć prewencyjna pieczęć prewencyjna pieczęć prewencyjna pieczęć prewencyjna pieczęć prewencyjna pieczęć prewencyjna
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta