Działania mające na celu ustalenie miejsca przechowywania przedmiotu leasingu, wynajmu lub kredytu, zabezpieczenie przedmiotu leasingu lub kredytu, przechowywanie zabezpieczonych przedmiotów, transport zabezpieczonych przedmiotów lub ich sprzedaż, a także reprezentowanie Klienta przed organami ścigania.


Przejęcie przedmiotów ruchomych, również niestandardowych- polega na odbiorze od dłużników (m.in. motocykli, samochodów ciężarowych i osobowych, przyczep, naczep, ciągników rolniczych, a także maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mebli, sprzętów elektronicznych oraz medycznych itp.), a następnie dostarczeniu ich w wyznaczone przez wierzyciela miejsce lub wycenę, zmagazynowanie i sprzedaż odzyskanych przedmiotów


Windykacja nieruchomości - nowa kompleksowa usługa stworzona specjalnie na potrzeby firm leasingowych, banków, pośredników. Windykatorzy przeprowadzają cały proces związany z przejęciem, wyceną i sprzedażą. Odzyskiwane są w ten sposób nieruchomości gruntowe, zabudowane, działki etc.
Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta