Celem usługi jest rozwiązanie problemów z trudnymi wierzytelnościami poprzez ich sprzedaż.
Zajmujemy się obrotem wierzytelności wymagalnych, bezspornych i nieprzedawnionych, firm i osób prawnych (z wyłączeniem upadłości, likwidacji, układu sądowego oraz posiadające klauzule umowne o nie wyrażeniu zgodny na sprzedaż wierzytelności) polegającym na zakupie wierzytelności na własny rachunek.

W ramach zakupu wierzytelności oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania, które pozwolą na wyczyszczenie portfela należności przeterminowanych, bądź jego całkowitą likwidację.

● nabycie wierzytelności na podstawie umowy przelewu wierzytelności (cesja bezwarunkowa) – usługa polegająca na nabyciu wierzytelności i zapłacie Państwu ustalonej kwoty po podpisaniu umowy

● nabycie wierzytelności na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności (cesja warunkowa) – usługa polegająca na czasowym nabyciu wierzytelności w celu ściągnięcia należności. W tym przypadku zapłata następuje w momencie odzyskania od dłużnika całkowitej bądź częściowej zapłaty należności

● nabycie wierzytelności na podstawie indosu – usługa polega na przeniesieniu wszelkich praw płynących z weksla, czeku i niektórych innych rodzajów papierów wartościowych przez jego posiadacza na rzecz PROBUS

● nabycie wierzytelności w ramach tzw. czyszczenia bilansu – usługa polega na zakupie nieściągalnych bądź trudno ściągalnych wierzytelności przez PROBUS za niewygórowaną stawkę

Wierzytelności przeznaczone do wykupu poddawane są szczegółowej analizie. Po dokonaniu analizy, w ciągu 5 dni roboczych przedstawiana jest Państwu oferta cenowa, po akceptacji warunków oferty dochodzi do sfinalizowania transakcji poprzez umowę przelewu wierzytelności (cesja) bądź indos.
Pieczęć prewencyjna
Monitoring należności
Windykacja pozasądowa
Windykacja bezpośrednia
Windykacja sądowa
Przejęcie i odbiór przedmiotów
Zarządzanie płynnością finansową
Pomoc prawna
Usługi detektywistyczne
Zakup wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nowoczesna windykacja należności
Copyright © by PROBUS Rajchel & Ludwicki Spółka Jawna, ul. Piotra Wysockiego 20/15, 03-388 Warszawa, NIP 5242704718, REGON 142361274, KRS 0000354352
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Strona główna
Firma
Oferta
Szkolenia
Kariera
Kontakt
Aktualności
ePanel Klienta